Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 482 – nowe wyzwania dla kierowców i wsparcie dla terminala kontenerowego

Zaplanowana modernizacja kluczowego fragmentu drogi wojewódzkiej nr 482 jest obecnie w trakcie realizacji. Ta inwestycja drogowa, która wprowadzi dodatkowe utrudnienia dla kierowców, ma na celu ułatwienie dostępu do niedawno uruchomionego terminala kontenerowego.

Droga wojewódzka nr 482 to istotna arteria komunikacyjna na zachodzie regionu. Ciągnie się od granic Łodzi, przecinając takie miejscowości jak Łask, Zduńska Wola czy Wieruszów, kończąc swój bieg na węźle z drogą ekspresową S8 w Bralinie. Obecnie poddawany jest modernizacji niecałe 5-kilometrowy odcinek tej drogi, znajdujący się na terenie Zduńskiej Woli.

Nazwa drogi wojewódzkiej nr 482 została nadana formalnie w roku 2016, na skutek przekształcenia odcinków dotychczasowych dróg krajowych nr 8 i 14, których numery przejęły nowo wybudowane drogi ekspresowe. Mimo zmiany kategoryzacji, ta arteria nadal obsługuje ruch ciężarowy. Po zakończeniu modernizacji drogi, jej znaczenie dla miasta Zduńskiej Woli jeszcze bardziej wzrośnie, stając się jednym z kluczowych połączeń do dzielnicy Karsznice, gdzie niedawno otwarto nowy terminal kontenerowy PKP Cargo.

Priorytetem projektu modernizacji jest ustalenie nowych standardów szerokości jezdni, która będzie składać się z dwóch pasów ruchu o szerokości 3,5 metra każdy. Planowana jest również przebudowa skrzyżowań i zjazdów. Jak w przypadku innych przedsięwzięć prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, prace obejmują także rozbudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów.