Nowi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 13 w Zduńskiej Woli formalnie dołączają do społeczności szkolnej

Na tę okazję, każdy z nowych uczniów złożył ślubowanie na sztandar szkoły pod czujnym okiem dyrektora Andrzeja Sulińskiego. Z rąk Katarzyny Chwiałkowskiej, reprezentującej Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zduńskiej Woli, każde z dzieł otrzymało dyplom pamiątkowy upamiętniający to wyjątkowe wydarzenie.

Zanim jednak pierwszaki zostały pasowane, musiały zaprezentować, że są gotowe do podjęcia nauki i wykazać się tym, czego się nauczyły od początku roku szkolnego. W tym celu zaprezentowały program artystyczny dla rodziców, przygotowany pod kierunkiem ich wychowawczyń – Agnieszki Fraszczak oraz Bogumiły Siwierskiej.

W bieżącym roku szkolnym 2023/2024, w Szkole Podstawowej nr 13 im. Kolejarzy Polskich w Zduńskiej Woli, utworzono dwie klasy pierwsze, które liczą łącznie 33 uczniów.