Spalarnia odpadów w Zduńskiej Woli: mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi

Zaplanowana budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Zduńskiej Woli staje się tematem otwartym na uwagi i wnioski społeczeństwa. Do 16 listopada obywatele tej miejscowości mają możliwość zgłaszania swoich przemyśleń w tej sprawie. Planowany obiekt ma powstać na terenie Elektrociepłowni Zduńska Wola.

Proces decyzyjny dotyczący warunków środowiskowych dla planowanej inwestycji jest otwarty na opinie publiczne. Rozprawa administracyjna, która ma na celu wydanie decyzji w tej kwestii, została zaplanowana na 9 listopada.

Mieszkańcy Zduńskiej Woli mają możliwość przeanalizowania dokumentacji dotyczącej budowy „Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych” na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 32/4, 98/1, 98/4, 98/6, 160/11, 160/12, 160/9, 160/5, 160/6 oraz 160/7. Materiały te są dostępne do wglądu w Biurze Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska, w pokojach o numerach 501, znajdujących się pod adresem ul. Stefana Złotnickiego 3 – budynek nr 5 w Urzędzie Miasta Zduńska Wola.

Osoby zainteresowane zapoznaniem się z dokumentacją mogą to zrobić od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Aby umówić się na spotkanie, trzeba skontaktować się telefonicznie pod numerem (43) 825 02 65. Okres zgłaszania uwag i wniosków przez społeczeństwo rozpoczął się 18 października i potrwa do 16 listopada 2023 roku. Wszystkie zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Urzędu Miasta Zduńska Wola.