Ostrzeżenie ŁPWIS: Woda nieprzydatna do spożycia w kilku lokalizacjach w Zduńskiej Woli

Na podstawie informacji przekazanych przez Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, stwierdzono, że istnieje problem z jakością wody dostarczanej mieszkańcom pewnych posesji w Zduńskiej Woli. Zgodnie z komunikatem wydanym 5 października 2023 roku, woda dostarczana do domów przy ulicy Sieradzkiej 21 oraz ulicy Komisji Narodowej numer 2 do 5, nie jest już odpowiednia do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli dokonał analizy i stwierdził, że woda z publicznego wodociągu w mieście Zduńska Wola, który dostarcza wodę do wyżej wymienionych posesji, nie spełnia już standardów mikrobiologicznych. To oznacza, że pogorszenie jakości wody stało się na tyle poważne, że jej spożycie może stwarzać ryzyko dla zdrowia mieszkańców.