Podróż w przeszłość Zduńskiej Woli poprzez Europejskie Dni Dziedzictwa

Ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, mieszkańcy Zduńskiej Woli będą mieli wyjątkową okazję do przeniesienia się w czasie – dzięki spacerowi organizowanemu przez Muzeum Historii Miasta. Ten unikalny spacer nosi tytuł „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń” i będzie przebiegał ścieżkami dawnych fabryk Zduńskiej Woli. Wydarzenie ma miejsce w dniach 9 i 16 września o godzinie 16:00.

Zduńska Wola jest jednym z tych niesamowitych miejsc, gdzie historia przemysłu jest nierozerwalnie związana z historią samego miasta. Przez wiele lat stało się ono centrum przemysłowym, gdzie tętniło życie licznych fabryk i zakładów produkcyjnych.

Planowany spacer to niepowtarzalna okazja do zgłębienia historii Zduńskiej Woli oraz poznania życia jej mieszkańców, które skrystalizowało się przez pokolenia. Trasa szlaku zduńskowolskich fabryk umożliwi uczestnikom rzut oka na kształtowanie się urbanistycznej struktury miasta.

Podczas tego edukacyjnego spaceru uczestnicy odkryją szczegółowo życie i działalność dawnych właścicieli fabryk. To oni, jako kluczowe postacie, miały ogromny wpływ na życie lokalnej społeczności i kształtowanie oblicza Zduńskiej Woli.