Poprawa komfortu i bezpieczeństwa pieszych w Zduńskiej Woli dzięki inwestycjom w infrastrukturę

Inwestycje w budowę nowych chodników w Zduńskiej Woli są na bardzo zaawansowanym etapie. Prace koncentrują się na ulicach Granicznej i Szpitalnej, które stanowią kolejne miejsca, gdzie poprawa warunków dla pieszych jest priorytetem. Nowe chodniki nie tylko zwiększają komfort poruszania się po mieście, ale również znacząco podnoszą poziom bezpieczeństwa.

Za nami już szereg udanych inwestycji. Na przykład, nowo wyłożony chodnik na krótkim odcinku ulicy Konwaliowej tam, gdzie dotychczas go nie było. Jest to ciąg pieszy prowadzący od ulicy Azaliowej aż do ronda znajdującego się przy ulicy Łaskiej. Oprócz tej drogi, nowe chodniki powstały również na ulicach Astrowej i Przemysłowej. Obecnie prace przy tworzeniu nowych ciągów pieszych dochodzą do końca na ulicy Granicznej, podczas gdy intensywne prace trwają nad budową chodnika na południowej stronie ulicy Szpitalnej.

Całość prac związanych z ulicami Pomorską, Juliusza Kossaka, Graniczną, Astrową, Przemysłową i Szpitalną realizowana jest w ramach projektu pt. „Przebudowa chodników na terenie miasta – etap III”. Obszar ten obejmuje m.in. tworzenie uproszczonych projektów oraz realizację na ich podstawie ciągów pieszych i miejsc odpoczynku z kostki betonowej wibroprasowanej. Finałowy efekt tych działań to odnowienie chodników o łącznej powierzchni około 2 tysięcy metrów kwadratowych.