Nowa arteria komunikacyjna w Zduńskiej Woli – postęp budowy

Jest możliwe do zauważenia, jak będzie prezentować się nowo powstająca ulica w Zduńskiej Woli. Jest to zaplanowane przedłużenie ulicy Stefana Złotnickiego o długości ponad kilometra, rozciągające się od ulicy Kościelnej do ulicy Komisji Edukacji Narodowej. Nowo powstałe miejsce nosić będzie imię kapitana Władysława Jachowicza ps. „Konar”, który był mieszkańcem Zduńskiej Woli, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 roku oraz bohatersko walczył podczas Powstania Warszawskiego jako dowódca batalionu Chrobry I. Prace nad tą ważną miejska inwestycją mają zakończyć się do końca bieżącego roku.

Inwestycja związana z budową nowej drogi, oficjalnie nazwanej „Budową drogi od ul. Stefana Złotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej”, została oszacowana na kwotę wynoszącą prawie 8 milionów. Na realizację tego projektu miasto Zduńska Wola pozyskało niemal 7,3 miliona złotych z Rządowego Funduszu programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawcą inwestycji jest firma Hydromag, której siedziba znajduje się w miejscowości Poręba.

Zaznaczyć należy, że na obecnym etapie prac prace związane z budową kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz gazociągu zostały wykonane prawie w całości. Można już dostrzec początki nowej jezdni, chodników i ścieżek rowerowych, które wykonane zostaną z asfaltu. Z perspektywy ulicy Komisji Edukacji Narodowej widoczne są już chodnik, krawężniki oraz słupy latarni ulicznych.