Potencjalne powstanie pierwszej regionalnej spalarni odpadów komunalnych w Zduńskiej Woli budzi kontrowersje

Planowana inwestycja w postaci spalarni odpadów komunalnych na terenie Elektrociepłowni w Zduńskiej Woli staje się przedmiotem zainteresowania. Ta propozycja, będąca pierwszą tego typu w regionie, wywołuje jednak opór dużej grupy mieszkańców oraz Stowarzyszenia Zielona Wola. Dyskusje na ten temat toczyły się podczas konsultacji społecznych, które objęły rozprawę administracyjną. Podczas spotkania obywatele mieli okazję wymienić poglądy z urzędnikami miasta oraz potencjalnym inwestorem.

Propozycja budowy spalarni w Zduńskiej Woli nie jest dobrze przyjmowana przez lokalną społeczność. Inicjatywa tej inwestycji narodziła się 2 lata temu i obecnie jest poddawana procesowi konsultacji społecznych. Rozprawa administracyjna stanowi część tych konsultacji.

Ekologiczny aspekt tej inwestycji budzi wiele wątpliwości. Szacuje się, że każdego roku do instalacji miałoby przybywać 4800 ciężarówek, emitując cztery razy więcej szkodliwego dwutlenku węgla i innych substancji szkodliwych dla środowiska, niż pociągi dostarczające węgiel do elektrociepłowni na potrzeby spalania.