Potwierdzenie zaufania dla nowego zarządu powiatu Zduńskowolskiego w kontekście wykonywania ubiegłorocznego budżetu

W dniu 13 czerwca, Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego został uhonorowany absolutorium za realizację budżetu na rok poprzedni. Decyzję tę podjęli radni powiatowi podczas ich najnowszych obrad, które stanowiły kolejne spotkanie w ramach bieżącej kadencji.

To nie jest typowa sytuacja, że nowo powołany zarząd otrzymuje absolutorium za działania swoich poprzedników. Wicestarosta Tomasz Ziółkowski jednak uważa to za symbol zaufania i uznanie dla ciągłości pracy na rzecz społeczności. W czasie głosowania nad uchwałą absolutoryjną radni z klubu Prawa i Sprawiedliwości wstrzymali się od głosu. Witold Gwiazda, przewodniczący klubu radnych PiS w radzie powiatu, wyjaśnia, że decyzja dotyczyła poprzedniego zarządu, który już nie istnieje i nie mógłby się bronić. Bieżący skład zarządu nie był w pełni zaangażowany w wszystkie sprawy z ubiegłego roku, dlatego nie mogli być przeciwni udzieleniu absolutorium. Według niego, była to kwestia kultury, aby wstrzymać się od głosu.

Mimo iż rok 2023 charakteryzował się szybko rosnącą inflacją oraz wysokimi kosztami usług, w powiecie Zduńskowolskim udało się przeprowadzić szereg inwestycji o łącznej wartości 38 milionów złotych. Radykalnie zmienił się wygląd budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli. Budynek szkoły został teraz dostosowany do potrzeb uczniów niepełnosprawnych i zasilany jest energią pochodzącą z paneli fotowoltaicznych. Na terenie Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli Karsznicach powstała nowoczesna hala sportowa, wyposażona w pełnowymiarowe boiska przeznaczone do gry w piłkę halową, siatkówkę, koszykówkę, badminton czy tenis ziemny. W ramach tej samej inwestycji zbudowano również siłownię, natryski, toalety oraz pracownię taktyki wojskowej.