Terminal multimodalny w Zduńskiej Woli – Karsznicach: Komisja Europejska zatwierdza 51,7 mln zł dotacji

Dotacja w kwocie 51,7 mln zł na rzecz PKP Cargo Terminale na realizację projektu budowy terminala multimodalnego w Zduńskiej Woli – Karsznicach została zaakceptowana przez Komisję Europejską. Fundusze te stanowią 49,98% ogółu kosztów kwalifikowanych związanych z tym przedsięwzięciem.

Tę umowę dotacyjną spółka PKP Terminale podpisała z Samorządem Województwa Łódzkiego w roku 2022, a fundusze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego UE, którym zarządza samorząd.

Ze względu na charakter tej umowy, będącej formą pomocy publicznej dla przedsięwzięcia służącego rozwojowi infrastruktury transportowej, konieczne było uzyskanie zgody Komisji Europejskiej na jej zawarcie.

Dariusz Seliga, prezes zarządu PKP Cargo podkreśla strategiczną rolę tego terminala dla Grupy PKP Cargo. Jego zdaniem, terminal w Zduńskiej Woli – Karsznicach jest kluczowym elementem wpływającym na konkurencyjność firmy na rynku logistycznym.

Zgodnie z argumentacją Dariusza Seligi, klienci potrzebowali takiego terminala. Położony w samym sercu Polski i na skrzyżowaniu najważniejszych tras handlowych, jest to obiekt nowoczesny i niezbędny dla rozszerzenia oferty usług logistycznych świadczonych przez Grupę PKP Cargo. Terminal ten umożliwia efektywne połączenie z polskimi portami oraz obsługę przewozów międzynarodowych, dostosowanych do specyfiki ruchu ładunków w rejonie Trójmorza i na Nowym Jedwabnym Szlaku.