Zakończyły się konsultacje dotyczące Zielonego Budżetu w Zduńskiej Woli

Zakończyły się konsultacje dotyczące Zielonego Budżetu w Zduńskiej Woli, dzięki którym mieszkańcy mieli szansę wybrać projekt do realizacji w nadchodzącym roku. Wybór padł na „Osiedlowy Zielony Zakątek” na osiedlu Nowe Miasto. Inicjatywa Zielonego Budżetu daje możliwość mieszkańcom wpływania na zieleń miejską poprzez zgłaszanie i wybieranie projektów roślinnych.

Projekt, który otrzymał największe uznanie społeczności lokalnej, to „Osiedlowy Zielony Zakątek – utworzenie kieszonkowego parku zabaw na os. Nowe Miasto w Zduńskiej Woli”. Propozycja ta zdobyła aż 1262 głosy poparcia podczas konsultacji trzeciej edycji Zielonego Budżetu.

Wspomnijmy, że podczas trzeciej edycji zduńskowolskiego Zielonego Budżetu zgłoszono siedem projektów związanych z przestrzeniami przyrodniczymi. Spośród nich, trzy przeszły pozytywną ocenę formalną i zostały przedstawione do konsultacji społecznych. Mieszkańcy mieli możliwość wyboru, który z projektów powinien otrzymać finansowanie.