Zduńska Wola: Obchody Święta Pracy, Dnia Flagi i Święta Konstytucji 3 Maja

Mieszkańcy Zduńskiej Woli mieli okazję brać udział w uroczystościach związanych z obchodami trzech ważnych świąt narodowych. Święto Pracy, które przypada 1 maja, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony 2 maja oraz Święto Konstytucji 3 Maja miały swoje uroczyste odbicie w miejskich wydarzeniach, przygotowanych przez lokalne samorządy, instytucje i organizacje.

Podczas Święta Pracy mieszkańcy miasta mieli okazję uczcić 20. rocznicę akcesji Polski do Unii Europejskiej. Uroczysta manifestacja odbyła się na pasażu Feliksa Rajczaka, przy miejscowym pomniku.

Dzień później, z okazji Dnia Flagi, Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli zorganizowało ceremonię podniesienia flagi na maszt. Podobne wydarzenie miało miejsce również przed budynkiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli.

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja miały oficjalny charakter. Rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji ojczyzny, odprawioną w Bazylice Mniejszej. Następnie, przy pomniku Konstytucji 3 Maja na ulicy Łaskiej, złożono kwiaty jako symbol pamięci o tym ważnym dniu.