Podinspektor Grzegorz Sas nowym liderem Powiatowej Komendy Policji w Łasku

Rozpoczęcie służby przez podinspektora Grzegorza Sasa na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Łasku zostało oficjalnie uczczone 6 maja. Wieloletni doświadczony policjant miał okazję przywitać się ze sztandarem swojej nowej jednostki i złożyć meldunek o objęciu funkcji.

Sala konferencyjna łaskiej komendy stała się miejscem uroczystego zgromadzenia, które miało na celu uhonorować powołanie podinspektora Grzegorza Sasa na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Łasku. Podinspektor Sas nie jest nowicjuszem na tym stanowisku, gdyż pełnił już te obowiązki od 6 stycznia 2024 roku.

Pierwszy zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, inspektor Jarosław Rybka, podczas swojego wystąpienia, wysoko ocenił zawodowe kwalifikacje i doświadczenie podinspektora Sasa. Wyraził również przekonanie, że jego umiejętności i dorobek zawodowy w poprzednich placówkach pozwolą mu skutecznie realizować wyznaczone cele na nowym stanowisku.

Podinspektor Sas otrzymał liczne gratulacje i życzenia sukcesów w nowej roli od zaproszonych na uroczystość przedstawicieli samorządu, którzy wyrazili nadzieję na utrzymanie dotychczasowej efektywnej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa na terenie powiatu łaskiego. Komendancie złożyły gratulacje również osoby z zespołu zarządzającym oraz funkcjonariusze łaskiej jednostki. Pogratulowany komendant podziękował za uznanie jego dotychczasowych osiągnięć i pokładane w nim zaufanie do sprawowania funkcji kierowniczej w łaskiej komendzie.