Młodzież ze Zduńskiej Woli uczy się, jak udzielać pierwszej pomocy – projekt realizowany przez Państwową Straż Pożarną

W ciągu najbliższych kilku tygodni, młodzież uczęszczająca do klas przedszkolnych w szkołach średnich z powiatu zduńskowolskiego będzie miała okazję zdobywać umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy. To wszystko za sprawą 14. edycji programu „Młodzież i pierwsza pomoc”, który właśnie rozpoczął swoje działania w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli.

Celem programu „Młodzież i pierwsza pomoc” jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat zachowań, które są konieczne do podjęcia w sytuacjach wymagających interwencji pierwszej pomocy. Młodzi ludzie uczą się podstaw takich działań jak resuscytacja krążeniowo-oddechowa, obsługa AED, czy reagowanie na zadławienia czy oparzenia. – Chcemy, aby nasza młodzież posiadała niezbędne umiejętności, wiedziała jak zareagować np. w przypadku niespodziewanego wypadku z udziałem osób poszkodowanych. Pragniemy, aby młodzi ludzie nie bali się podejmować działań, byli zainteresowani pomocą innym. Przykładowo, jeśli ktoś leży na ulicy, chcielibyśmy, aby podejść, sprawdzić co się stało. Nasze szkolenia mają praktyczny charakter – uczniowie będą ćwiczyć na fantomach, jak prowadzić resuscytację – podkreśla Łukasz Aleksandrowicz z Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli.

W bieżącym roku planujemy przeszkolić około 700 młodych osób. Zakończenie 14 edycji programu „Młodzież i pierwsza pomoc” planujemy na kwiecień.