Nowoczesne wyposażenie stołówki i kuchni dla Szkoły Podstawowej nr 10 w Zduńskiej Woli

Początek 2023 roku przyniósł znaczącą zmianę dla Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zduńskiej Woli. Nowoczesne wyposażenie kuchni i stołówki, które stało się dostępne dla uczniów, zostało zakupione dzięki finansowemu wsparciu z programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

Stołówka i kuchnia tej popularnej placówki edukacyjnej, znanej lokalnie jako „dziesiątka”, zostały gruntownie odnowione. Miasto Zduńska Wola świętowało otrzymanie dofinansowania na ten projekt od rządu, a konkretnie z programu „Posiłek w szkole i w domu”. Ten program został zaprojektowany przez rząd, aby wspierać organy zarządzające publicznymi szkołami podstawowymi w tworzeniu bezpiecznych warunków nauki, edukacji i opieki poprzez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Cały projekt, który obejmował poprawę standardów istniejącej stołówki (w tym własnej kuchni i jadalni), jak również doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione, został sfinansowany z udzielonych funduszy.

Z dotacji przekazanej przez samorząd zakupiono nowoczesne wyposażenie dla szkolnej kuchni – piec konwekcyjno-parowy oraz zmywarkę do naczyń. Dodatkowo, przeprowadzono również prace remontowe i adaptacyjne w pomieszczeniu jadalni, co zdecydowanie podniosło komfort i standardy obsługi stołówki szkolnej.