Prace remontowe na ulicy Jodłowej w Zduńskiej Woli do poprawek

Choć prace remontowe na części ulicy Jodłowej w mieście Zduńska Wola są zakończone, formalny odbiór inwestycji nadal pozostaje w zawieszeniu. Przyczyną tego stanu rzeczy są defekty i nieprawidłowości dostrzeżone przez komisję odbiorową, do których należy zaliczyć problematyczne zaleganie wody oraz nierówności nawierzchni.

Niezakończony jeszcze jest czwarty etap projektu pod nazwą „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli”. Całość prac dotyczy części ulicy Jodłowej rozciągającej się od skrzyżowania z ulicą Świerkową aż do punktu przecięcia z ulicą Borową. Komisja odbiorowa rozpoczęła swoje działania w grudniu 2023 roku, jednak nie zdecydowała się na finalizację procesu odbioru. Kolejnym krokiem było sporządzenie, 4 stycznia 2024 roku, protokołu usterkowego, zawierającego szczegółowy opis wad i nieprawidłowości zauważonych podczas prac.

– Jest jasne, że choć prace zostały zakończone i droga jest na tyle gotowa, że pozwala na korzystanie z niej, to nie możemy dokonać ostatecznego odbioru od wykonawcy i wypłacić mu ostatniej transzy umowy, której wartość wynosi około 5 milionów złotych. Nasze wątpliwości dotyczą głównie dwóch kwestii: zalegania wody przy krawężnikach oraz nierówności nawierzchni. W trakcie sporządzania protokołu jeden z kierowców wyraził swoje obawy, mówiąc, „chyba nie odbierzecie tej tarki” – komentuje sytuację Hanna Iwaniuk, starosta Zduńskiej Woli. Dodaje również, że ze względu na aktualne, niesprzyjające warunki pogodowe, termin na usunięcie wad i nieprawidłowości został ustalony na 15 kwietnia 2024 roku.