Przebudowa Pasażu Janusza Kusocińskiego i nowe miejsca postojowe na ulicy Jana Kilińskiego w Zduńskiej Woli

Zduńska Wola, niewielkie miasto w woj. łódzkim, przekształciło obszar w pobliżu dworca kolejowego w atrakcyjny zielony pasaż. Miejsce to, znane pod nazwą Pasaż Janusza Kusocińskiego, zostało odświeżone i uzupełnione o nowe elementy. Przyjemność spacerowania pośród roślin umilają nowo zamontowane ławki. Teren ten został również wyposażony w energooszczędne oświetlenie oraz funkcjonalne stojaki rowerowe.

Na początku 2023 roku, urząd miasta poddał pod dyskusję kwestię budowy dodatkowych miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Jana Kilińskiego. Projekt ten wiązał się z koniecznością usunięcia kilkunastu drzew, co było powodem do przeprowadzenia internetowej ankiety, by poznać opinie mieszkańców na ten temat. Ankietę uzupełniło 1106 osób, które opowiedziały się za realizacją inwestycji. Zadanie wykonania tego zadania powierzono lokalnej firmie z Zduńskiej Woli.

W trosce o dobro miasta, radni Rady Miasta podjęli decyzję o przypisaniu fragmentu ulicy Jana Kilińskiego, pomiędzy Szadkowską a Placem Żelaznym, do grona dróg gminnych. W dniu 19 września 2023 roku, Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego wyraził zgodę na przekazanie tego odcinka drogi w zarządzanie miastu.