Transformacja terenu przy ulicy Paprockiej w Zduńskiej Woli – powstanie nowego parku kieszonkowego

W miejscowości Zduńska Wola, na osiedlu noszącym imię Jana Pawła II, zakończył się proces budowy nowego parku kieszonkowego. Ta inicjatywa była jednym z projektów, które mieszkańcy miasta zgłosili do realizacji w ramach Zielonego Budżetu 2021.

Przedsięwzięcie przemieniło obszar przy ulicy Paprockiej w nowo utworzone miejsce rekreacji i odpoczynku dla lokalnej społeczności. Realizacja projektu doprowadziła do powstania kolejnego ekologicznego zakątka w mieście. Powstały m.in. nowoczesny pasaż, komfortowe miejsca do siedzenia oraz zaawansowane technologicznie, energooszczędne oświetlenie. Ponadto, teren parku wzbogacił się o liczną roślinność – posadzone zostały tu klony, buki pospolite oraz lipy o szerokich liściach.

Inicjatywa utworzenia parku kieszonkowego przy ul. Paprockiej była finansowana ze środków Zielonego Budżetu miasta Zduńska Wola. To mieszkańcy tego osiedla najbardziej upominali się o realizację tego przedsięwzięcia. Projekt ten został zgłoszony do realizacji przez radnego Rady Miasta, Jarosława Kurzawę. W internetowym głosowaniu, propozycja ta zdobyła 124 głosy, zajmując drugie miejsce. Wykonawcą tego zadania była firma Usługi Transportowo-Komunalne Beata Kamola, położona niedaleko Zduńskiej Woli, w miejscowości Czechy. Koszt całkowity tej inwestycji wynosił 384 tys. złotych.