Zaangażowanie działaczy Lewicy w równomierny rozwój szpitali

Reprezentanci Lewicy stawiają sobie za cel stworzenie programu, który zapewniłby równomierny rozwój wszystkich placówek szpitalnych na terenie całego województwa. Ta idea wynika z aspiracji do eliminacji sytuacji, gdzie wsparcie finansowe dla jednego szpitala oznaczało jednocześnie brak funduszów dla innej placówki. Andrzej Brodzki, osoba ubiegająca się o miejsce w Sejmiku, wyjaśniał, że przyszłe strategie powinny być precyzyjnie planowane i realizowane tak, aby każdy szpital mógł skorzystać z niezbędnego wsparcia.

Zdrowie psychiczne uczniów to kolejna sfera, na którą Lewica zamierza skupić swoje działania. Iwona Kazimierska-Małyska jest zdania, że kluczowym krokiem ku poprawie tego stanu rzeczy jest umożliwienie łatwiejszego dostępu do specjalistów ds. zdrowia psychicznego. Istotnym aspektem tego pomysłu jest też umiejscowienie gabinetu psychologicznego w miejscu, które nie będzie budzić u uczniów obaw.