Urząd Miasta Sieradza planuje przetarg na modernizację dróg i chodników w 2024 roku

Przedstawione zostały plany Urzędu Miasta Sieradza, które dotyczą realizacji przetargu na remonty nawierzchni dróg lokalnych, układu drogowego wewnątrz miasta oraz chodników w granicach miejskich. Te działania są zaplanowane na rok 2024.

W szczegółowym zakresie zamówienia wliczają się: częściowe prace remontowe nad nawierzchnią bitumiczną za pomocą mieszanki mineralno-asfaltowej, frezowanie powierzchni bitumicznej, naprawa ubytków z użyciem emulsji asfaltowej, jak również naprawy częściowe drogi z użyciem grysów kamiennych i emulsji asfaltowej. Regulacja wysokości studzienek ściekowych, regulacje pionowe studzienek kanalizacyjnych i zaworowych dla sieci wodociągowej. Zakres obejmuje także prace mechaniczne nad korytem, profilowanie i zagęszczanie podłoża oraz wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego.

Planowany jest również remont częściowy nawierzchni tłuczniowych, a także naprawy fragmentów nawierzchni z destruktu oraz remonty krawężników. Chodniki na terenie miasta zostaną poddane częściowej modernizacji. Prace obejmują odnowienie istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego i ścinanie poboczy przy pasach ruchu na drogach gminnych.

Paweł Osiewała, prezydent miasta Sieradza, zapewnił nadzór Urzędu Miasta nad wykonawcą wyłonionym w przetargu. Mają oni sprawdzić, czy zadania zostaną wykonane prawidłowo. Dodatkowo, prezydent zwrócił uwagę na wagę jakości przeprowadzanych remontów nawierzchni dróg lokalnych i chodników w mieście.