Zduńska Wola – zapraszamy do miasta Tkaczy

„Miasto Tkaczy” – bo tak nazywano Zduńską Wolę przed laty – ma bardzo bogatą historię. Niegdyś było to miejsce bardzo rozwinięte przemysłowo i tak jest po dziś dzień.

Dlaczego warto odwiedzić tę miasto Tkaczy?

Powstawały tam zakłady pracy, dające możliwość godnego życia sporej części ludności, zamieszkującej Zduńską Wolę. Nawet wojny nie zdołały zniszczyć doszczętnie tego wyjątkowego miasta. I Wojna Światowa była bodźcem do rozbudowy przemysłu i miejsc pracy, II Wojna Światowa zaś przyczyniła się do rozwoju osiedli. Słynne Domy Tkaczy to spuścizna po tym, z czego miasto zasłynęło. To pamiątka po starym budownictwie, która pozostała do dziś w nienaruszonym stanie. W jednym z takich domów urodził się Maksymilian Kolbe – Polski męczennik i założyciel organizacji Rycerstwo Niepokalanej. Muzeum powstałe w domu rodzinnym jest zbieraniną eksponatów, które potrafią przenieść odwiedzającego do epoki Św. Maksymiliana.

Idac dalej tropem tradycji powinniśmy odwiedzić jeszcze jedno miejsce, mianowicie Zduńskowolskie Centrum Integracji Ratusz, znajdujące się w samym centrum miasta, na terenie parku, który niegdyś był rynkiem głównym. Wiele lat zajęło podjęcie decyzji o odbudowie budynku ratusza po zniszczeniach podczas II Wojny Światowej. Dziś jest wizytówką miasta, miejscem dla jego mieszkańców.

Podążając drogą duchową możemy podziwiać również Kaplicę Braci Morawskich – założycieli wspólnoty protestanckiej. Liczyła ona początkowo ok. 120 wiernych, którzy spotkali się w mieszkaniach do czasu, aż nie wybudowano drewnianej kaplicy. Została ona potem zniszczona przez granat i odbudowana w 1926 roku.