Zduńska Wola jako ważny punkt na mapie łódzkiego – każdy zapalony turysta go odwiedzić

Zduńska Wola to miasto o którym prawdopodobnie wielu Polaków słyszało, lecz niewielu zdaje się wiedzieć więcej na temat tej ciekawej i liczącej nieco ponad 40 tysięcy mieszkańców miejscowości.

Dlaczego powinieneś odwiedzić Zduńską Wolę?

Nie jest to nad wyraz zadziwiające, gdy pomyślimy o kulturowym aspekcie Krakowa, wielkomiejskości Warszawy lub przystępności Poznania czy Wrocławia. Nie zmienia to jednak atrakcyjności innych, mniej znanych miast, w tym także Zduńskiej Woli, która swoją historią i atrakcjami turystycznymi może stanowić ciekawy punkt na turystycznej mapie Polski. Z tego względu, warto się jej przyjrzeć i odkryć to, co miejscowość położona w Województwie łódzkim ma w sobie do zaoferowania potencjalnym odwiedzającym.

Chcąc nakreślić czym miasto może interesować, zasadnym wydaje się nakreślenie rysu historycznego Zduńskiej Woli. Najstarsze zapiski o istnieniu miejscowości pochodzą z 1394 roku, gdy posłużono się dwoma zamiennymi nazwami „Zduny” i „Wola”. U końcówki najprawdopodobniej XIV lub początku XV wieku Zduńska Wola stanowiła istotny ośrodek dóbr pobliskich okolic. Przez kolejne wieki jej znaczenie zwiększało się, by w drugiej połowie XVIII w. miejscowość spełniała rolę głównego centrum gospodarczego, w lokalnych rejonach. Mimo braku praw miejskich, ówczesna Zduńska Wola pełniła już funkcje miejskie, dzięki swojemu dogodnemu położeniu na kalisko-piotrowskim szlaku handlowym. W kolejnych latach rozpoczął się dynamiczny rozwój ośrodka, który zaowocował napływem tkaczy min. z Saksonii i Czech. Tak szybki wzrost, w 1825 roku skłonił mieszkańców oraz właściciela osady – Stefana Złotnickiego – do złożenia prośby o nadanie Zduńskiej Woli praw miejskich, która została pozytywnie rozpatrzona i uchwalona 25 października tego samego roku.

Po nadaniu miastu praw miejskich, dalej się ono rozwijało, ściągając do siebie wielu osadników, głównie niemieckojęzycznych, co zmieniło jego kształt kulturowy. Liczne zasiedlenia Zduńskiej Woli spowodowały również wzrost społeczności żydowskiej, która już po 1918 roku w szybkim tempie otwierała własne szkoły i biznesy.

Wzrost na wielu płaszczyznach trwał aż do wybuchu II wojny światowej, gdy rok po jej rozpoczęciu, w 1940 roku, Niemcy utworzyli w mieście getto dla ludności żydowskiej, mieszczące ponad 8000 mieszkańców. W 1942 getto zostało zamknięte, a większość cywilów wywieziono do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem, sprawiając, że społeczność żydowska Zduńskiej Woli praktycznie przestała istnieć.

Po zakończeniu wojny w mieście rozwijał się przemysł, doprowadzając Zduńską Wolę aż do dnia dzisiejszego.

Atrakcje turystyczne

Miasto posiada wiele atrakcji turystycznych, w tym min. zabytki, takie jak:

  • kościół baptystyczny – utworzony w 1885 roku
  • domy tkackie
  • kaplica braci morawskich – wzniesiona w 1926 roku
  • Dworek Złotnickich – współcześnie Urząd Miasta
  • Browar Staropolski

Zduńska Wola jest również obszarem miejskim o sporym zagęszczeniu terenów zielonych, stanowiących około 20% powierzchni miasta. W ich skład wchodzą parki, pastwiska, lasy lub łąki.

W mieście działają 4 muzea, z których najciekawsze wydaje się Muzeum – Dom urodzenia św. Maksymiliana Marii Kolbe, polskiego franciszkanina, misjonarza i męczennika. Poza tym, działają tam:

  • Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola
  • Skansen Lokomotyw i Urządzeń Technicznych
  • Muzeum Dziejów Zgromadzenia Księży Orionistów w Polsce

W miejscowości działa wiele instytucji społeczno-kulturowo-sportowych. Jest to min. Powiatowe Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, które ma pod sobą inne, mniejsze jednostki, stanowiąc główny ośrodek sportu w okolicach. Co więcej, w mieście znajduje się Dom Kultury „Lokator” oraz Stowarzyszenie „Złoty Krzyż”, regularnie organizujące rekonstrukcje historyczne. Ponadto, osoby chętne do wkładu w rozwój miasta na wszystkich jego płaszczyznach mogą wstąpić do Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, które prężnie działa na rzecz swej „małej ojczyzny”.

Zduńska Wola – czy warto?

Zduńska Wola to interesujące miasto, z długą i ciekawą historią. Od dynamicznego rozwoju, napływu osadników oraz stania się ważnym ośrodkiem miejskim, aż po II wojnę światową i jej okrutne żniwa. Miasto ma wiele atrakcji, z których duża część nosi znaczący rys historyczny, co może zachęcać do jego odwiedzenia na mapie Polski. Dla ciekawych są muzea i zabytkowe kościoły, dla innych – szukających spokoju – tereny zielone rozłożone na szerokości miasta.